Email: webmaster@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
ทดสอบระบบ แบนเนอร์หน้าข่าวสาร
ข่าวสารกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โครงการสร้างความตระหนักรู้ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โพสเมื่อ : 22 Sep 2018

โครงการสร้างความตระหนักรู้ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

น.อ.ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมี นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล เป็นวิทยากรบรรยาย

อ่านต่อ
ประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 31 " Naval Medical Challenges Thailand 4.0 "
โพสเมื่อ : 16 Sep 2018

ประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 31 " Naval Medical Challenges Thailand 4.0 "

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 31 " Naval Medical Challenges Thailand 4.0 " ณ ห้องประชุม 250 ที่นั่ง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

อ่านต่อ
โครงการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรม วันแห่งการจัดการความรู้ : KM Day
โพสเมื่อ : 12 Sep 2018

โครงการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรม วันแห่งการจัดการความรู้ : KM Day

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรม วันแห่งการจัดการความรู้ : KM Day จัดโดย ศูนย์คุณภาพ รพ.ฯ

อ่านต่อ
การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ศูนย์หัวใจ รพ.ฯ : SHCC 2018 " The Evolution to a New Era of SHCC "
โพสเมื่อ : 09 Sep 2018

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 ศูนย์หัวใจ รพ.ฯ : SHCC 2018 " The Evolution to a New Era of SHCC "

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ศูนย์หัวใจ รพ.ฯ : SHCC 2018 " The Evolution to a New Era of SHCC "

อ่านต่อ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงาน " การจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัยและความผูกพันของบุคลากร "
โพสเมื่อ : 06 Sep 2018

โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงาน " การจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัยและความผูกพันของบุคลากร "

น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงาน " การจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อความปลอดภัยและความผูกพันของบุคลากร " จัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ

อ่านต่อ
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ จัดการอบรมวิชาการ " Practical Point in Pediatrics 2018 to be Continued "
โพสเมื่อ : 03 Sep 2018

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ จัดการอบรมวิชาการ " Practical Point in Pediatrics 2018 to be Continued "

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมวิชาการ " Practical Point in Pediatrics 2018 to be Continued " จัดโดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ฯ

อ่านต่อ
การบรรยายโครงการ เสริมสร้างความตระหนักให้แก่บุคคลากรแพทย์และพยาบาลในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเวชระเบียนให้สมบูรณ์
โพสเมื่อ : 27 Aug 2018

การบรรยายโครงการ เสริมสร้างความตระหนักให้แก่บุคคลากรแพทย์และพยาบาลในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเวชระเบียนให้สมบูรณ์

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการบรรยายโครงการ เสริมสร้างความตระหนักให้แก่บุคคลากรแพทย์และพยาบาลในการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเวชระเบียนให้สมบูรณ์ โดยมี อาจารย์ณัฐพงศ์ อนุวัตรยรรยง หัวหน้ากลุ่มงานสำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย จัดโดย สำนักงานผลประโยชน์ รพ.ฯ

อ่านต่อ
โครงการทันตรักษ์ KM Corner เรื่อง " การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณใบหน้าและขากรรไกร "
โพสเมื่อ : 24 Aug 2018

โครงการทันตรักษ์ KM Corner เรื่อง " การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณใบหน้าและขากรรไกร "

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการทันตรักษ์ KM Corner เรื่อง " การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณใบหน้าและขากรรไกร " จัดโดย ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูง รพ.ฯ ร่วมกับ กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ฯ

อ่านต่อ
BACK   123456... 19   NEXT