Email: webmaster@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
ทดสอบระบบ แบนเนอร์หน้าข่าวสาร
ข่าวสารกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ศูนย์สมอง รพ.ฯ จัดโครงการ วันโรคสมองเสื่อม
โพสเมื่อ : 15 Dec 2018

ศูนย์สมอง รพ.ฯ จัดโครงการ วันโรคสมองเสื่อม

ศูนย์สมอง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดโครงการ วันโรคสมองเสื่อม " โรคสมองเสื่อม รู้ป้องกัน ร่วมดูแล " โดยมี พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ " ผู้ดูแล & ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม "

อ่านต่อ
หน่วยงานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ฯ จัดโครงการ " เดือนพ่อ...เดือนแห่งสุขภาพชาย " ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 15 Dec 2018

หน่วยงานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ฯ จัดโครงการ " เดือนพ่อ...เดือนแห่งสุขภาพชาย " ครั้งที่ 2

น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการ " เดือนพ่อ...เดือนแห่งสุขภาพชาย " ครั้งที่ 2 จัดโดย หน่วยงานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ฯ

อ่านต่อ
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย สำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาแพทย์
โพสเมื่อ : 28 Nov 2018

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย สำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาแพทย์

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย สำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

อ่านต่อ
โครงการสัมมนาจัดทำ SWOT Analysis
โพสเมื่อ : 23 Nov 2018

โครงการสัมมนาจัดทำ SWOT Analysis

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาจัดทำ SWOT Analysis จัดโดย สน.นโยบายและยุทธศาสตร์ กอ.รพ.ฯ

อ่านต่อ
โครงการอบรมและฟื้นฟูการรักษาวินัยและการบริการด้วยหัวใจของลูกจ้างและพนักงาน
โพสเมื่อ : 21 Nov 2018

โครงการอบรมและฟื้นฟูการรักษาวินัยและการบริการด้วยหัวใจของลูกจ้างและพนักงาน

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและฟื้นฟูการรักษาวินัยและการบริการด้วยหัวใจของลูกจ้างและพนักงาน จัดโดย สำนักงานกำลังพล รพ.ฯ

อ่านต่อ
โครงการสร้างความตระหนักรู้ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โพสเมื่อ : 22 Sep 2018

โครงการสร้างความตระหนักรู้ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

น.อ.ปิยะวัฒน์ วงษ์วานิช รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมี นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล เป็นวิทยากรบรรยาย

อ่านต่อ
ประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 31 " Naval Medical Challenges Thailand 4.0 "
โพสเมื่อ : 16 Sep 2018

ประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 31 " Naval Medical Challenges Thailand 4.0 "

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 31 " Naval Medical Challenges Thailand 4.0 " ณ ห้องประชุม 250 ที่นั่ง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

อ่านต่อ
โครงการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรม วันแห่งการจัดการความรู้ : KM Day
โพสเมื่อ : 12 Sep 2018

โครงการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรม วันแห่งการจัดการความรู้ : KM Day

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรม วันแห่งการจัดการความรู้ : KM Day จัดโดย ศูนย์คุณภาพ รพ.ฯ

อ่านต่อ
BACK   123456... 19   NEXT