Email: webmaster@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
ทดสอบระบบ แบนเนอร์หน้าข่าวสาร
ข่าวสารกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเรื่อง " Wound Management "
โพสเมื่อ : 28 Mar 2019

กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม รพ.ฯ จัดโครงการอบรมเรื่อง " Wound Management "

น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง " Wound Management " จัดโดย กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม รพ.ฯ

อ่านต่อ
สัมมนาวิชาการ " การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ "
โพสเมื่อ : 27 Mar 2019

สัมมนาวิชาการ " การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ "

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ " การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พรบ.สุขภาพแห่งชาติ " ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดโครงการ " แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และประสบการณ์จาก National Forum สู่การปฏิบัติ "
โพสเมื่อ : 25 Mar 2019

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดโครงการ " แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และประสบการณ์จาก National Forum สู่การปฏิบัติ "

น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการ " แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และประสบการณ์จาก National Forum สู่การปฏิบัติ " จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ

อ่านต่อ
โครงการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 - 2566
โพสเมื่อ : 28 Feb 2019

โครงการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 - 2566

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 - 2566 ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ

อ่านต่อ
ศูนย์สุขภาพ รพ.ฯ จัดโครงการ “ ให้ความรู้ด้วยความรัก”
โพสเมื่อ : 24 Feb 2019

ศูนย์สุขภาพ รพ.ฯ จัดโครงการ “ ให้ความรู้ด้วยความรัก”

น.อ.หญิง ผุสดี หิรัญอัศว์ ผอ.ศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ ให้ความรู้ด้วยความรัก” โดยมี น.อ.หญิง อวรรษนันต์ ฐานะวุฑฒ์ สูติ-นรีแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การบริการการตรวจสุขภาพเพศหญิงและวัยทอง ในงานมีกิจกรรม ตรวจวัดมวลไขมันและกล้ามเนื้อ ตรวจวัดมวลกระดูก ให้คำปรึกษาเรื่องโภชนาการ และการออกกำลังกายสำหรับสุภาพสตรี แนะนำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

อ่านต่อ
กิจกรรม Interdepartmental conference เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
โพสเมื่อ : 22 Feb 2019

กิจกรรม Interdepartmental conference เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เข้าร่วมกิจกรรม Interdepartmental conference เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย และหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย สำหรับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์และสหสาขา

อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การใช้งานฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ เพื่อการศึกษาและวิจัย "
โพสเมื่อ : 22 Feb 2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การใช้งานฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ เพื่อการศึกษาและวิจัย "

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การใช้งานฐานข้อมูลทางด้านการแพทย์ เพื่อการศึกษาและวิจัย " โดยมี อาจารย์บงกช ประกิตติกุล จากหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมงานวิจัย " การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย "
โพสเมื่อ : 01 Feb 2019

โครงการส่งเสริมงานวิจัย " การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย "

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมงานวิจัย " การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย " และมอบรางวัลให้ผู้วิจัยที่โครงร่างการวิจัยได้รับการรับรองฯ จัดโดย คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย รพ.ฯ

อ่านต่อ
BACK   123456... 20   NEXT