Email: webmaster@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
ทดสอบระบบ แบนเนอร์หน้าข่าวสาร
ข่าวสารกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
น.อ.หญิงอภิฤดี นุชเนตร มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 23 Aug 2019

น.อ.หญิงอภิฤดี นุชเนตร มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ให้ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.ฯ

น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล/ที่ปรึกษาศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.ฯ และ น.อ.สมชาย จันทโรธร ประธานศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.ฯ รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง จาก น.อ.หญิงอภิฤดี นุชเนตร มอบให้ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี รพ.ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริการให้ผู้ป่วยสามารถยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นกลับไปใช้ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โดยมี น.อ.หญิง วรารัตน์ สิงห์ขวา รองประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62

อ่านต่อ
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ฯ จัดโครงการทันตรักษ์ เรื่อง " การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณใบหน้าและลำคอ "
โพสเมื่อ : 22 Aug 2019

กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ฯ จัดโครงการทันตรักษ์ เรื่อง " การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณใบหน้าและลำคอ "

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการทันตรักษ์ เรื่อง " การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณใบหน้าและลำคอ " จัดโดย กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ฯ ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 21 ส.ค.62

อ่านต่อ
คณะอาจารย์จากแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน
โพสเมื่อ : 21 Aug 2019

คณะอาจารย์จากแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับคณะอาจารย์จากแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินสถานฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลร่วมสอน ณ ห้องประชุม พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 5 รพ.ฯ เมื่อวันที่ 21 ส.ค.62

อ่านต่อ
การประชุมสถาบันร่วมผลิตระหว่าง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ากับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โพสเมื่อ : 20 Aug 2019

การประชุมสถาบันร่วมผลิตระหว่าง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ากับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับ ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ ในการประชุมสถาบันร่วมผลิตระหว่าง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ากับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 5 รพ.ฯ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.62

อ่านต่อ
โครงการจิตอาสาพาเพลิน " Love Songs For MOM " โดย มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โพสเมื่อ : 12 Aug 2019

โครงการจิตอาสาพาเพลิน " Love Songs For MOM " โดย มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพาเพลิน " Love Songs For MOM " โดย มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ
พิธีเปิด " ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี "
โพสเมื่อ : 08 Aug 2019

พิธีเปิด " ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี "

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานพิธีเปิด " ศูนย์ปันน้ำใจแพทย์นาวี " โดยมี พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธี ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 รพ.ฯ เมื่อวันที่ 8 ส.ค.62

อ่านต่อ
คณะอนุกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศการดูแลผู้สูงอายุ รพ.ตำรวจ ศึกษาดูงาน พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
โพสเมื่อ : 08 Aug 2019

คณะอนุกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศการดูแลผู้สูงอายุ รพ.ตำรวจ ศึกษาดูงาน พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับคณะอนุกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศการดูแลผู้สูงอายุ รพ.ตำรวจ ซึ่งขอเข้าศึกษาดูงาน พฤฒเวชโฮมแคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 7 ส.ค.62

อ่านต่อ
โครงการตามแผนศึกษาอบรมของบุคลากร เรื่อง " ธรรมกับการดูแลแบบเอื้ออาทร "
โพสเมื่อ : 03 Aug 2019

โครงการตามแผนศึกษาอบรมของบุคลากร เรื่อง " ธรรมกับการดูแลแบบเอื้ออาทร "

พล.ร.ต.สุมิตร แดงดีเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการตามแผนศึกษาอบรมของบุคลากร เรื่อง " ธรรมกับการดูแลแบบเอื้ออาทร " โดยมี พระมหาสุเทพ สุทธิญาโณ ประธานกลุ่มศิลานธรรม และพระภัทรพล ชุตินธโร กลุ่มอาสาศิลานธรรม เป็นพระวิทยากร ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 1 ส.ค.62

อ่านต่อ
BACK   123456... 34   NEXT