Email: info@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
ทดสอบระบบ แบนเนอร์หน้าข่าวสาร
ข่าวสารกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลปฐมภูมิ ลูกข่ายของ รพ.สมเด็ขพระปิ่นเกล้า พร.
โพสเมื่อ : 17 Aug 2018

ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลปฐมภูมิ ลูกข่ายของ รพ.สมเด็ขพระปิ่นเกล้า พร.

น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลปฐมภูมิ ลูกข่ายของ รพ.ฯ ประกอบด้วย ห้องพยาบาล ยศ.ทร. , ห้องพยาบาล บก.ทร. , ห้องพยาบาล ยก.ทร. , ห้องพยาบาล ขส.ทร. และห้องพยาบาล อร.ทร. เพื่อช่วยกำกับดูแลให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่สายแพทย์ที่ปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

อ่านต่อ
พิธีเปิดห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม และศูนย์นมแม่ รพ.ฯ
โพสเมื่อ : 17 Aug 2018

พิธีเปิดห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม และศูนย์นมแม่ รพ.ฯ

น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานพิธีเปิดห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม และศูนย์นมแม่ รพ.ฯ โดยมี พลเรือตรีหญิง สมถวิล ชโลธร อาจารย์แพทย์อาวุโส ทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม รพ.ฯ และ พลเรือตรีหญิง มยุรี สัมพันธวิวัฒน์ อาจารย์แพทย์อาวุโส ทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดศูนย์นมแม่ รพ.ฯ

อ่านต่อ
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ (Wellness Center)
โพสเมื่อ : 15 Aug 2018

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ (Wellness Center)

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สุขภาพกองทัพเรือ (Wellness Center) พร้อมเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ โดยมี พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ
งานประกาศอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. " รับผิดชอบ บริการดี สามัคคี "
โพสเมื่อ : 28 Jul 2018

งานประกาศอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. " รับผิดชอบ บริการดี สามัคคี "

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดงานประกาศอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. " รับผิดชอบ บริการดี สามัคคี "

อ่านต่อ
กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.ฯ จัดโครงการ " รักษ์ดวงตานาวี ครั้งที่ 8 "
โพสเมื่อ : 24 Jul 2018

กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.ฯ จัดโครงการ " รักษ์ดวงตานาวี ครั้งที่ 8 "

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการ " รักษ์ดวงตานาวี ครั้งที่ 8 " โดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพตาฟรี พร้อมรับฟังการเสวนาเรื่องเกี่ยวกับดวงตา และมีบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางตา จัดโดย กลุ่มงานจักษุกรรม รพ.ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 รพ.ทหารเรือกรุงเทพ บางนา

อ่านต่อ
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ จัดโครงการเฝ้าระวังอันตราย / ติดตามการได้ยินและป้องกันอันตรายจากเสียงของกำลังพลกองดุริยางค์ กองทัพเรือ
โพสเมื่อ : 24 Jul 2018

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ จัดโครงการเฝ้าระวังอันตราย / ติดตามการได้ยินและป้องกันอันตรายจากเสียงของกำลังพลกองดุริยางค์ กองทัพเรือ

น.อ.หญิง ปิติยา ปิยะนุช ผช.ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายงานสารสนเทศการแพทย์และสถิติทางการแพทย์ / หน.กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังอันตราย / ติดตามการได้ยินและป้องกันอันตรายจากเสียงของกำลังพลกองดุริยางค์ กองทัพเรือ จัดโดย กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม รพ.ฯ

อ่านต่อ
กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ รพ.ฯ จัดพิธีทำบุญประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 23 Jul 2018

กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ รพ.ฯ จัดพิธีทำบุญประจำปี 2561

น.อ.ภูรินท์ สาระกุล รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายสนับสนุน เป็นประธานพิธีทำบุญประจำปี กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ รพ.ฯ

อ่านต่อ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับการตรวจรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation) ครั้งที่ 4
โพสเมื่อ : 21 Jul 2018

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับการตรวจรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation) ครั้งที่ 4

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ซึ่งมาตรวจรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation) ครั้งที่ 4

อ่านต่อ
BACK   123456... 20   NEXT