Email: info@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
ทดสอบระบบ แบนเนอร์หน้าข่าวสาร
ข่าวสารกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดงาน “ มินิคอนเสิร์ตการกุศล...ชั่วฟ้าดินสลาย ”
โพสเมื่อ : 17 Jun 2018

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดงาน “ มินิคอนเสิร์ตการกุศล...ชั่วฟ้าดินสลาย ”

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานจัดงาน “ มินิคอนเสิร์ตการกุศล...ชั่วฟ้าดินสลาย ” โดยมี คุณศรีไศล สุชาตวุฒิ และวงดุริยางค์ทหารเรือ ร่วมบรรเลง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม “ คอนเสิร์ตการกุศล...ชั่วฟ้าดินสลาย ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 61 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

อ่านต่อ
" โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ก้าวสู่...รพ.คุณธรรม " ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 14 Jun 2018

" โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ก้าวสู่...รพ.คุณธรรม " ครั้งที่ 1

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิด " โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ก้าวสู่...รพ.คุณธรรม " ครั้งที่ 1

อ่านต่อ
กิจกรรม Leadership Walk Round กลุ่มงานอายุรเวชกรรม และกลุ่มงานเภสัชกรรม
โพสเมื่อ : 13 Jun 2018

กิจกรรม Leadership Walk Round กลุ่มงานอายุรเวชกรรม และกลุ่มงานเภสัชกรรม

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.ฯ จัดกิจกรรม Leadership Walk Round ( กลุ่มงานอายุรเวชกรรม และกลุ่มงานเภสัชกรรม ) เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของ รพ.ฯ เมื่อ 13 มิ.ย. 61

อ่านต่อ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ดำเนินการซ้อม " แผนอุบัติภัยหมู่ "
โพสเมื่อ : 13 Jun 2018

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ดำเนินการซ้อม " แผนอุบัติภัยหมู่ "

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ดำเนินการซ้อม " แผนอุบัติภัยหมู่ รพ.ฯ " เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและทบทวนหลักการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุอุบัติภัยหมู่ให้แก่บุคคลากรของ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61

อ่านต่อ
กำลังพล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
โพสเมื่อ : 12 Jun 2018

กำลังพล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

กำลังพล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ระหว่างวันที่ 11-15 มิ.ย. 61

อ่านต่อ
Leadership Walk Round กลุ่มงานจักษุกรรม , กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม และกลุ่มงานทันตกรรม
โพสเมื่อ : 11 Jun 2018

Leadership Walk Round กลุ่มงานจักษุกรรม , กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม และกลุ่มงานทันตกรรม

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.ฯ จัดกิจกรรม Leadership Walk Round ( กลุ่มงานจักษุกรรม , กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม และกลุ่มงานทันตกรรม ) เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการของ รพ.ฯ

อ่านต่อ
สำนักงานกำลังพล รพ.ฯ จัดโครงการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM) เรื่อง " คำมั่นสัญญา : KPI 100% All The Time "
โพสเมื่อ : 08 Jun 2018

สำนักงานกำลังพล รพ.ฯ จัดโครงการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM) เรื่อง " คำมั่นสัญญา : KPI 100% All The Time "

น.อ.นพดล เหตระกูล ผช.ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายงานกำลังพล เป็นประธานเปิดโครงการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM) เรื่อง " คำมั่นสัญญา : KPI 100% All The Time " จัดโดย สำนักงานกำลังพล รพ.ฯ

อ่านต่อ
ฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการแก่พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 06 Jun 2018

ฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการแก่พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ประจำปี 2561

น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการแก่พยาบาลวิชาชีพจบใหม่ ประจำปี 2561 จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ

อ่านต่อ
BACK   123456... 17   NEXT