Email: info@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
ทดสอบระบบ แบนเนอร์หน้าข่าวสาร
ข่าวสารกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
โพสเมื่อ : 18 Apr 2018

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และเยี่ยมชมศูนย์หัวใจ พร้อมกับมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริจาค โดยมี พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (1) และ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ (2) ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ
พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์
โพสเมื่อ : 11 Apr 2018

พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต์ " ระรื่นชื่นสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทย "

อ่านต่อ
การประชุมชี้แจงกำลังพลที่เข้าร่วมฝึก รพ.สนามเรือ ระดับ 2 บน ร.ล.อ่างทอง
โพสเมื่อ : 09 Apr 2018

การประชุมชี้แจงกำลังพลที่เข้าร่วมฝึก รพ.สนามเรือ ระดับ 2 บน ร.ล.อ่างทอง

น.อ.นพดล เหตระกูล ผช.ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายงานกำลังพล เป็นประธานการประชุมชี้แจงกำลังพลที่เข้าร่วมฝึก รพ.สนามเรือ ระดับ 2 บน ร.ล.อ่างทอง พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล

อ่านต่อ
ต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขต 13
โพสเมื่อ : 05 Apr 2018

ต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขต 13

น.อ.หญิง ทัศนี สงกา รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เขต 13

อ่านต่อ
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กำลังพล รพ.ฯ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 03 Apr 2018

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กำลังพล รพ.ฯ ประจำปี 2561

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กำลังพล รพ.ฯ ประจำปี 2561 จัดโดย กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ฯ

อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ รพ.ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา พร. ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 03 Apr 2018

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ รพ.ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา พร. ประจำปี 2561

พล.ร.ท. สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา พร. ประจำปี 2561 โดย พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ รพ.ฯ เข้าร่วมพิธี

อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร รพ.ฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจร่างกายในการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนทหาร
โพสเมื่อ : 30 Mar 2018

คณะผู้บริหาร รพ.ฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจร่างกายในการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนทหาร

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประธานคณะกรรมการตรวจร่างกายในการรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. ประจำปี 2561 พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.ฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ

อ่านต่อ
คณะกรรมการ ผู้ประสานงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของ รพ.ฯ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายความเป็นมาของการทำงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โพสเมื่อ : 29 Mar 2018

คณะกรรมการ ผู้ประสานงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของ รพ.ฯ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายความเป็นมาของการทำงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

น.อ.วสุธา ข่ายแก้ว รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายบริการสุขภาพ และคณะกรรมการ ผู้ประสานงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของ รพ.ฯ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายความเป็นมาของการทำงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม.

อ่านต่อ
BACK   123456... 15   NEXT