Email: webmaster@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
ทดสอบระบบ แบนเนอร์หน้าข่าวสาร
ข่าวสารกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

โครงการอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย ชุดที่ 1 " เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา "

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย ชุดที่ 1 " เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา " ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.ฯ เมื่อ 13 ก.พ. 61