Email: webmaster@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
ทดสอบระบบ แบนเนอร์หน้าข่าวสาร
ข่าวสารกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พล.ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธี ณ โถงชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562