Email: webmaster@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
ทดสอบระบบ แบนเนอร์หน้าข่าวสาร
ข่าวสารกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

ฝ่ายการพยาบาล รพ.ฯ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการตรวจ HA

ฝ่ายการพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการตรวจ HA ให้แก่บุคคลากรฝ่ายการพยาบาลฯ โดยมี น.อ.หญิง ทัศนี สงกา รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล และ น.อ.หญิง จันทราภรณ์ เคียมเส็ง ผช.ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมบรรยายและให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมศิริพัฒน์ สโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61