Email: webmaster@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
ทดสอบระบบ แบนเนอร์หน้าข่าวสาร
ข่าวสารกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ดำเนินการซ้อม " แผนอุบัติภัยหมู่ "

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ดำเนินการซ้อม " แผนอุบัติภัยหมู่ รพ.ฯ " เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและทบทวนหลักการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุอุบัติภัยหมู่ให้แก่บุคคลากรของ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61