Email: info@pinklao.go.th Hotline: 02-475-2995
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โรงพยาบาลมีคุณภาพเป็นเลิศในเรื่องการบริหารจัดการ

ข่าวสารและกิจกรรม

โพสเมื่อ : 21 May 2018

โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.ฯ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา กองทัพเรือโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 19 May 2018

พิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน " วันอาภากร "

พล.ร.ท.สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน " วันอาภากร " โดยมี พล.ร.ต.พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธี"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 18 May 2018

กำลังพล รพ.ฯ แถวรับฟังคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน "วันอาภากร"

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับแถวตรวจบัญชีพลประจำสัปดาห์ และอ่านคำประกาศพระเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน "วันอาภากร" 19 พฤษภาคม 2561"

อ่านต่อ
โพสเมื่อ : 18 May 2018

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารกสิกรไทย มอบชุดอุปกรณ์ขูดตัดต่อมลูกหมาก ชนิดไบโพลาร์ ให้ รพ.ฯ

พล.ร.ต.วิชัย มนัสศิริวิทยา ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. รับมอบชุดอุปกรณ์ขูดตัดต่อมลูกหมาก ชนิดไบโพลาร์ มูลค่า 550,000 บาท จาก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารกสิกรไทย มอบให้ รพ.ฯ โดยมี คุณโสภา หนูเนตร เป็นผู้มอบ "

อ่านต่อ

บทความสำหรับผู้ป่วย

"กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)"

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)ประชากรในโลก 1 ใน 5 คน เป็นโรคหัวใจ และในทุก 10 นาที มีคนเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

อ่านต่อ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบระบบ แบนเนอร์ส่วนล่าง
ทดสอบระบบ แบนเนอร์ส่วนล่าง1
ทดสอบระบบ แบนเนอร์ส่วนล่าง2
ตอบคำถามนายก
สำนักระบาดวิทยา
สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ